LLP «BEK Consulting»

ТОО «BEK Consulting» – сплочённая команда профессионалов высокой квалификации. Они оперативно и качественно удовлетворяют потребности сотрудников и руководителей компаний, работающих в нефтеперерабатывающей, строительной, химической, а также газовой промышленности. При этом компания ТОО «BEK Consulting» активно сотрудничает с предприятиями, которые нуждаются в подготовке сотрудников узкоспециализированных профессий.

Рекомендательные письма


Kurslar LLP «BEK Consulting»

Tehlikeli sanayi tesislerinde endüstriyel güvenlik

Tehlikeli sanayi tesislerinde ekipman ve katılımcının yüksek düzeyde güvenliğini garanti eden koşulların oluşturulması

İş güvenliği ve sağlık

Çalışma konumunun güvenliği - her çalışanın başarılı çalışma aktivitesi ve bu nedenle bir bütün olarak kurumsal rehin

Yangın-teknik asgari

Yangın güvenlik koşullarının üretim konusunda yetkili organizasyonu, Emlak nesnesinin mülkiyet ve bütünlüğünü güvence altına alır

Свяжитесь с нами!